Fem råd om ungdom og alkohol: Snakk med ungdommen din om alkohol. Sett tydelige grenser. Ikke send alkohol med på fest. Allier deg med andre foreldre. Vær tilgjengelig.