Påminnelse - Viser til tidligere kunngjøring den 19.12.2019 vedrørende utbygging av bredbånd i Lelandsområdet.

Vi har pr i dag mottatt tilbakemelding fra ca. 40 av 166 husstander som ønsker sin bolig tilknyttet til det nye nettet. Dette er i minste laget for å kunne bygge ut hele området som planlagt.

Enkelte avgrensede områder der vi har fått mange tilbakemeldinger vil kunne bli utbygd. Det vil si at selskapet bygger ut etappevis.

Vi har mottatt muntlig tilbakemelding om usikkerhet vedrørende produktleverandør på bredbåndsnettet. Leirfjord Bredband er i kontakt med aktuelle produktleverandører som vil benytte seg av nettet. Når disse avtalene er i plass vil dere som kunder bli kontaktet og få tilbud om ulike produkter. Tidligere svarfrist satt til 24.03.20 gjelder fortsatt, og selskapet vil i etterkant ta endelig beslutning om utbyggingstakt.

Kunngjøring vil komme på kommunens hjemmeside og facebookside.