Som alle nå sikkert vet er det mulig å være smittet med Covid-19 uten å ha symptomer. Det gjelder spesielt for unge og friske personer. Vi vet at smitte ofte skjer i forbindelse med sosiale tilstelninger der mange samles.

For å redusere risiko for å ta med koronasmitte hjem til jul, ønsker kommunen at alle går i selvpålagt karantene i minst 7 dager, helst 10 dager før avreise. Videre anbefaler kommunen at alle tester seg 1-2 dager før avreise og 1-2 dager etter hjemkomst. Da vil vi også kunne avdekke smitte og iverksette nødvendige tiltak.

Helsedirektoratet anbefaler å begrense sosial kontakt så mye som mulig. Anbefalingen er maksimalt 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.  Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan det være flere enn 5 gjester. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Det viktigste med julefeiring er å være sammen med familien sin. Det betyr at studenter på det sterkeste oppfordres til IKKE å oppsøke og omgås andre utenom familien under julehøytideligheten.

Alle studenter og andre vikarer som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må ha et negativt testsvar før de kan starte i arbeidet.

Koronatest er gratis og kan bestilles på legekontoret telefon 75074030

Telefontider:

08.30-11.15 og 12.30-15.00.

I romjulen 28.-29. og 30. desember:

10.00-11.15 og 12.30-14.00.

Espen Nakstads råd til de som skal hjem til jul:

 1. Ha minst mulig nærkontakt med venner og kollegaer 7-10 dager før du reiser hjem. Da er det mindre sannsynlig at du smittes av noen før hjemreisen
 2. Ikke reis hvis du er syk, sitter i karantene eller hjemmeisolasjon
 3. Bruk munnbind under reise dersom du ikke kan holde avstand over 2 meter
 4. Hold avstand til andre, også når du kommer hjem.
 5. Pass på at alle som samles hjemme til jul er friske.
 6. Kos deg i julen selv om det er pandemi

Det anbefales videre at du i 10 dager etter hjemkomst gjør følgende:

 1. Reduser antall nærkontakter.
 2. Skrive nærkontaktliste som vil være svært nyttig ved smittesporing
 3. Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
 4. Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 5. Vær oppmerksom på symptomer på covid-19
 • Hoste
 • Feber
 • Slapphet
 • Tung pust
 • Endret lukt-og smakssans
 • Muskelverk
 • Utslett

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.

Mvh

smittevernlege Leirfjord kommune.