Invitasjonen går ut til de regionale leddene av frivilligheten, frivilligsentraler og kontaktpersoner på frivillighet i kommunene. Vi håper dere vil formidle invitasjonen til lokale lag og foreninger og andre som kan ha interesse av kurset. 

Påmelding til digitalt kurs.

Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 17. januar kl. 09:00.