Høringsuttalelser sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller på epost til post@leirfjord.kommune.no. Kommunen samordner alle høringsuttalelser og sender inn disse samlet. Merk innspill med sak 2023/34.

Innspill må være Leirfjord kommune i hende innen 06.02.23.