Program

18:00 - 19:10 Søknadsskriving
                      v/ Corita Valle, Frivillighet Norge

19:10 - 19:15 Benstrekk

19:15 - 19:25 Tilskuddsmidler i Nordland
                     v/ Nordland Idrettskrets

19:25 - 20:00 Tilskuddsordninger i Nordland fylkeskommune
                      v/ rådgivere i Nordland fylkeskommune

 

Påmelding og informasjon