Satsingsområdene er tiltak og aktiviteter som fremmer og styrker bolyst gjennom ivaretakelse av interessene og tilbud til: 
•    barn og unge
•    eldre mennesker 
•    kultur- og fritidsaktiviteter 
•    folkehelse


Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket/aktiviteten, og hvordan den bidrar til økt bolyst innen ett eller flere av satsningsområdene, kostnadsoversikt/budsjett, søknadsbeløp og øvrig finansiering, tidspunkt for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson. Tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres i søknadsåret (2023) prioriteres. Rapportering om bruk og utbetaling av tildelte bolystmidler skjer etter nærme avtale med Leirfjord kommune.


Søknadsfrist er 5. mai 2023. 

Søknad sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller på e-post til post@leirfjord.kommune.no. Behandling av søknadene og tildeling av midler vil skje i plan- og næringsutvalget den 5. juni.


Ved eventuelle spørsmål, tak kontakt med Leirfjord kommune ved Arne Grimstad Blyseth, tlf. 75074209 eller e-post: arne.blyseth@leirfjord.kommune.no.