Frist for uttalelse til planarbeidet  med hovedplan vann- og avløp ble ved en feil satt til 4. oktober 2022.

Vi forlenger med dette fristen for uttalelse til 4. november 2022.

Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her: www.leirfjord.kommune.no  under Selvbetjening/Høringer.

Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no.

Med hilsen

Martyna Anna Trot

Arealplanlegger