Kartutsnittet under viser påkjørsler av vilt i Leirfjord siden 01.01.2020. Det aller meste av dette er elg eller rådyr.

Kartutsnittet under viser påkjørsler av vilt i Leirfjord

Tabellen under viser antall påkjørsler i samme periode, fordelt på måned i året.

Tabellen under viser antall påkjørsler i samme periode, fordelt på måned i året.

Tabellen under viser antall påkjørsler i samme perioden, fordelt på tid på døgnet. Her ser man tydelig at det er når vi kjører til og fra jobb (altså når det er mest trafikk) det oftest går galt.

Tabellen under viser antall påkjørsler i samme perioden, fordelt på tid på døgnet. Her ser man tydelig at det er når vi kjører til og fra jobb (altså når det er mest trafikk) det oftest går galt.

Vær forsiktig, vi har ingen å miste! (Altså folk, ikke vilt……)

Og har du vært uheldig og truffet vilt i veien, ring 02800. Du kommer da til politiets operasjonssentral, og blir rutet videre til fallviltgruppa, som tar seg av ettersøk og påkjørt vilt.