Tidligstemming

I Leirfjord kommune mottas tidligstemmer fra og med torsdag 1. juli til og med mandag 9. august 2021, mandag-fredag mellom kl 0900-1500. Velger bør kontakte kommunen for å avtale tid for tidligstemming. Ta kontakt med kommunen på telefon 75074000 eller e-post post@leirfjord.kommune.no.

Forhåndsstemming
Ordinære forhåndsstemmer mottas mandag – fredag fra og med 10. august til og med 10. september 2021 mellom kl 0900-1500. I tillegg holdes det åpent for mottak torsdagene 02.09.21 og 09.09.21 fra kl 0900-1700, samt lørdag 04.09.21 fra kl 1000-1400.

Forhåndsstemmemottaket av tidligstemmer og ordinære forhåndsstemmer er ved servicetorget på kommunehuset, Leland

Forhåndsstemmer mottas ved sykeheimen med tilhørende omsorgsboliger/eldresenter onsdag 08.09.21 mellom kl 1000-1400.

Ambulerende stemmegivninger (stemme hjemme)

Som følge av covid-19-pandemien er det i år satt en felles frist for å søke om ambulerende stemmegivning. Frist for søknad om ambulerende stemmemottak er fredag 10.09.21 kl 10:00. Ta kontakt med kommunen på telefon 75074000 eller e-post post@leirfjord.kommune.no.

Ved et ev. lokalt utbrudd av Covid-19 kan velgere som må være i isolasjon søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10.00. Send e-post eller ring 750 74 000.

Se mer informasjon på Valg.no