Leirfjord kommune forlengerfristen for uttalelsene til 1. oktober 2023. Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. Innspill merkes med sak 2021/1833. Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her: www.leirfjord.kommune.no  under Selvbetjening/Høringer.