Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk informasjon i forbindelse med Kongeparets besøk i Leirfjord

For første gang kommer Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen på offisielt besøk til Leirfjord. Vi håper på stort oppmøte slik at vi får tatt godt i mot Kongeparet når de kommer. Leirfjord kommune heiser flagget og pynter litt ekstra langs ruta, og det håper vi alle andre også vil gjøre. Dette blir en festdag! 

Droneforbud under kongebesøket

Pressemelding fra politiet i Nordland: Droneforbud under kongebesøket
 
I forbindelse med kongeparets besøk på Helgeland, er det med referanse til politilovens §7, besluttet luftrestriksjoner i området der besøket foregår. Restriksjonene innebærer at det er forbudt å fly med droner i områdene der kongeparet ferdes.
 
 

Rus og psykiatri

Vi starter opp med pårørende gruppe innenfor rus og avhengighets problematikk. Oppstart mandag 5. juni klokken 18:00. Det er ment som et lavterskel tilbud til kommunens innbyggere der det ikke er en forutsetning å ha vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant. For mer informasjon kontakt ruskonsulent Einar Einmo på jobb telefon: 90279689. Einar deltar på første møte der vi blir enig om rammer og videre møtepunkt. Velkommen.