Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
11. oktober kl. 08:42

TV-aksjonen 2021 - Bli bøssebærer

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober. 

 

Les mer clear

Vil din forening arrangere julegrantenningen i Leirfjordhallen i år?

Leirfjord kommune betaler ut et tilskudd på 5.000 kr til arrangøren av den kommunale julegrantenningen i Leirfjordhallen, søndag 28. november.

Foreninger eller lignende som ønsker å arrangere julegrantenningen i år må sende en kortfattet søknad merket med Julegrantenning 2021 til hege.igeland@leirfjord.kommune.no

Søknaden må inneholde informasjon om:
• Hvem som søker og hvem som er kontaktperson.
• En kort beskrivelse av det planlagte arrangementet og organiseringen av det.


Søknadsfrist: 25. oktober 2021!


Kontakt folkehelse- og kulturkoordinator på 750 74243 eller e-post for spørsmål. 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Nominasjon til Eldhugprisen 2021

Helgeland Friluftsråd deler hvert år ut påskjønnelsen «Eldhugprisen».

Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

Vet du om noen i Leirfjord som fortjener denne prisen? 

Influensavaksinering høsten 2021

Da er vi klare for influensavaksinering for høsten 2021. Vi vaksinerer i Helsestasjonens lokaler.

Helsestasjonen holder åpent mandag 25. oktober klokken 09.00 - 14.00 og fredag 5. november klokken 09.00 - 14.00. Dere trenger ikke timebestilling.

Pasienter i risikogrupper (ifølge FHI, se liste under) skal ikke betale for vaksinen i år, for øvrige koster den 100 kr.

 

Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 21.06.2021 og med følgende tillegg:

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" - Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov.

Dokumenter for kommuneplanens samfunnsdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her:

Kommuneplan 2020-2032 - Leirfjord kommune