Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Støtte til drift av veilysforeninger i Leirfjord kommune 2024

Som tidligere år har kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtak satt av penger til driftstilskudd for veilysforeninger. Etter siste regulering av budsjett for 2024 er det nå satt av 100.000,- kroner til driftstilskudd.

I søknaden må det framgå hvilket kontonummer eventuelt tilskudd skal overføres til. 

Merk søknad med sak 2024/122. Søknadsfrist er 1. august 2024. Sendes til post@leirfjord.kommune.no

Leie av Leirfjordhallen 2024/2025 -

Lag og foreninger som ønsker å leie Leirfjordhallen skoleåret 2024/2025 kan sende skriftlig søknad til Leirfjord kommune. Leirfjord kommunestyre har vedtatt egne utleieregler for hallen som blir lagt til grunn ved tildelingen. Søknad sendes til kommunens postmottak; post@leirfjord.kommune.no 

Søknadsfrist er 1. august 2024

Informasjon om NAV

Mottaket i Leirfjord holder åpent hver mandag fra kl. 11 til 14. Åpningsdagen er mandag 10. juni