Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KORONA - Situasjonsbilde 18.11.2021

Etter en forholdsvis rolig periode har nå pandemien skutt fart igjen.  

Leirfjord kommune har akkurat nå ingen registrerte Covid-19 tilfeller.    Det er likevel vanskelig å si at situasjonen er under kontroll.  Vi ser hvor fort det kan blusse opp, eksempelvis Alstahaug.

Ansvaret for å iverksette tiltak er nå mer opp til hver kommune.  Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press. Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig. Vi er tett på situasjonen og kan raskt treffe beslutninger og iverksette tiltak.   Det er tett dialog mellom kommuneoverlegen (smittevernlegen), rådmannen og kriseledelsen.  Det er også god kommunikasjon mellom kommuneoverlegene i regionen. 

Regjeringens «trafikklys ordning» med inndeling i nivå grønt, nivå gult og nivå rødt er fortsatt gjeldende.  Leirfjord kommune er på nivå  grønt.   Nivå grønt innebærer fortsatt noen smitttevernstiltak.