Leirfjord kommune har tre næringsfond der det kan gis tilskudd til ulike formål og satsingsområder.

Fondene er:

 • Fond 1 - Havbruksfond
  • 1. Tilskudd til foretak eller bedrifter som vil etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og havbruksnæringen.
  • 2. Tilskudd til nyetableringer innenfor fiskeri og havbruksnæringen, inkludert videreforedling.
  • 3. Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
  • 4. Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.
 • Det er satt av kr. 550000 til bruk på søknader til Fond 1 under pkt. 1 og 2 i 2020.
 • Det er satt av kr. 50 000 til bruk på søknader til Fond 1 under pkt 3 i 2020.

 

 • Fond 2 - Kommunalt næringsfond (regionale midler)
  • 1. Bedriftsutvikling
  • 2. Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester
 • Det er satt av kr. 350 000 til søknader til Fond 2 i 2020.

 

 • Fond 3 - Kommunens eget fond
  • Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
  • Nydyrking
  • Kurs til utarbeiding av forretningsplan
  • Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
  • Støtte til utarbeiding av forretningsplan
  • Norskkurs for utenlandske arbeidere
  • Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
  • Listen er ikke uttømmende.
 • Det er satt av kr. 100 000 til fordeling på søknader til Fond 3 i 2020.

 

Søknadsfristen 2020 er 2. april for alle fondene.

 

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for fondene i møte 21. november 2019, sak 54/19. Du kan lese om de ulike fondene her.

 

Søknadsskjema finnes på www.regionalforvaltning.no Det må opprettes bruker før søknaden kan lages. 

Link til søknadskjema. 

 

For mer informasjon kontakt  Arne Grimstad Blyseth.