Fond 1 - Havbruksfond

 • 1. Tilskudd til foretak eller bedrifter som vil etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og havbruksnæringen. (Utgår. Vedtak  i sak 14/2021, Kommunestyret 07.04.21)
 • 2. Tilskudd til nyetableringer innenfor fiskeri og havbruksnæringen, inkludert videreforedling. (Utgår. Vedtak  i sak 14/2021, Kommunestyret 07.04.21)
 • 3. Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
 • 4. Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.

Fond 2 - Kommunalt næringsfond (regionale midler)

 • 1. Bedriftsutvikling
 • 2. Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester

Fond 3 - Kommunens eget fond

 • Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
 • Nydyrking
 • Kurs til utarbeiding av forretningsplan
 • Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
 • Støtte til utarbeiding av forretningsplan
 • Norskkurs for utenlandske arbeidere
 • Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
 • Listen er ikke uttømmende.

Søknadsskjema og mer informasjon om de enkelte fondene for Leirfjord kommune finnes på regionalforvaltning sine nettsider www.regionalforvaltning.no Nye søkere må opprette brukerkonto før søknad kan registreres. 

For mer informasjon kontakt saksbehandler på epostadresse Arne Grimstad Blyseth.