Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale næringsfond 2021

Leirfjord kommune har tre næringsfond der det kan gis tilskudd til ulike formål og satsingsområder. 

Søknadsfristen 2021 er 3. april for alle fondene.

Fond 1 - Havbruksfond

 • 1. Tilskudd til foretak eller bedrifter som vil etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og havbruksnæringen. (Utgår. Vedtak  i sak 14/2021, Kommunestyret 07.04.21)
 • 2. Tilskudd til nyetableringer innenfor fiskeri og havbruksnæringen, inkludert videreforedling. (Utgår. Vedtak  i sak 14/2021, Kommunestyret 07.04.21)
 • 3. Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
 • 4. Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.

Det er satt av kr. 600 000 til bruk på søknader til Fond 1 i 2021.

 Fond 2 - Kommunalt næringsfond (regionale midler)

 • 1. Bedriftsutvikling
 • 2. Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester

Det er satt av kr. 230 000 til søknader til Fond 2 i 2021.

 Fond 3 - Kommunens eget fond

 • Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
 • Nydyrking
 • Kurs til utarbeiding av forretningsplan
 • Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
 • Støtte til utarbeiding av forretningsplan
 • Norskkurs for utenlandske arbeidere
 • Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
 • Listen er ikke uttømmende.

Det er satt av kr. 100 000 til fordeling på søknader til Fond 3 i 2021.

Søknadsskjema og mer informasjon om de enkelte fondene for Leirfjord kommune finnes på www.regionalforvaltning.no Nye søkere må opprette brukerkonto før søknad kan registreres. 

For mer informasjon kontakt  Arne Grimstad Blyseth.