Ordfører i Leirfjord kommune er Sten Rino Bonsaksen
Varaordfører er Åshild Charlotte Pettersen

Ordførers funksjon

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år. Ordfører leder møtene i kommunestyret og i formannskapet. Ordføreren er kommunens rettslige representant, noe som innebærer at han underskriver på kommunens vegne, så fremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Ordføreren har normalt ikke mulighet til å ta beslutninger på vegne av kommunen uten mandat fra kommunestyret.  Ordføreren er også kommunens ansikt utad og representerer denne ved offentlige besøk. Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, men har ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.

Kontakt:

Telefon: 97782271