Kriseteamet skal i den første tiden av akuttberedskapen ha fokus på omsorg, informasjon, stabilisering, praktisk hjelp og støtte. Kriseteamet er ikke et tiltak som utløses i forhold til ordinære sorg/tapsreaksjoner som for eksempel ved uventede dødsfall med normal årsak.

Det tas alltid en vurdering på om dette er en sak for kriseteamet med behov for å organisere psykososial omsorg, eller om det allerede er et hjelpeapparat som kan ivareta de berørte.

Kriseteamet jobber kun i akuttfasen og har ikke mandat som «omsorgsberedskap» over lengre tid. Oppfølgingstiltak vurderes fortløpende og personell med nødvendig kompetanse blir trukket inn i saken.

Utkalling av kriseteamet

Utkalling av kriseteamet skal skje via formelle kanaler. Krisehjelp utløses via

  • Kommunes beredskapstelefon: 91878909
  • politi - telefon 02800 eller 112
  • legevakt - telefon 116117 eller
  • sykehus - telefon 75660000 eller 113

Privatpersoner må henvende seg politi, sykehus eller legevakt ved kriser. De vil vurdere om kriseteamet skal utkalles.

Medlemmer av kriseteamet

Leirfjord psykososiale kriseteam har 4 medlemmer som alle har sin ordinære arbeidsplass i Leirfjord kommune. Alle medlemmer er valgt inn med bakgrunn i faglig og egnet kompetanse. I tillegg er politi og prest representert i teamet.

Disse er i dag medlem av kriseteamet:

  • Leder: Marit Myrvik
  • Jørgen Pedersen
  • Marit Myrvik
  • Hildegunn Jørgensen
  • Gry Lisøen
  • Einar Einmo