Pleie - og omsorgstjenesten ledes av Truls Gripheim. Telefon 750 74052/467 67768.

Pleie og omsorgstjenesten i Leirfjord kommune er delt i tre avdelinger: Leirfjord sykehjem, Leirfjord sentralkjøkken og Hjemmebasert omsorg.

Leirfjord Sykehjem
Skoledalsveien 49, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74054
 
Leirfjord sentralkjøkken
Skoledalsveien 49, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74060
 
Hjemmebasert omsorg
Skoledalsveien 49, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74056/957 80088
 
Søknadskjema for pleie- og omsorgstjenester finner du her.