Kart over bredbandstraseer på Leland

Leirfjord Bredband vil bygge ut bredbånd på Leland. Dette vil forgå etappevis. Utbyggingen må baseres på litt dugnadsinnsats og innleid arbeidskraft.

For å komme i gang, ber vi om at de som har gjort avtale om bredbånd, graver ned rør fra hus og ut i gata. Det er lagt ut kart på servicetorget i Leirfjord kommune, slik at dere ser hvor dere skal grave. Kartene finner du også i linken nedenfor.

Alle som har gjort avtale om bredbåndsleveranse, har fått elektronisk brev fra Leirfjord kommune. Dere melder tilbake, i kommentarfeltet,  hvor mange meter rør dere trenger. Vi skal prøve å holde dere forløpende orientert.

Kart over bredbåndstrase Leland

Kontaktinformasjon:

Sten Rino Bonsaksen

Telefon: 97782271

e-post: stenrinobonsaksen@gmail.com

post@leirfjordbredband.no