Skogbruk

Skogbrukskontoret behandler saker i tilknytning til bl.a. skogbruksloven, naturmangfoldsloven og lov om motorferdsel i utmark.

Videre behandler vi søknader om tillatelse til bygging av landbruksvei og nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). Forvaltning av skogfondsordningen og utlån av utstyr til bruk innen skogkultivering.

Kontaktinformasjon:

Skog- og utmarksforvalter Leif-Ove O. Olsen

Tlf. 75074212

E-post: Leif-Ove O. Olsen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS