Den kulturelle skolesekken

DKS er en del av alle skolers virksomhet.

VISJON FOR DEN KUTURELLE SKOLESEKKEN:

  • DKS skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen
  • DKS skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med, og få et positivt forhold til kunst og kulturuttrykk.
  • DKS skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

MÅL OG MENING:

  • Profesjonelle utøvere av kunst og kultur skal inn i skolen
  • Skolene skal bygge på de vedtatte DKS-temaer i sine årsplaner, temaplaner og prosjekter.
  • Den estetiske dimensjon, gjennom DKS, skal også inn som en forsterker i allerede planlagte / eksisterende prosjekter.
  • DKS skal inn i virksomhetsplanen jfr. Leirfjord kommunes skolepolitiske plattform.
  • Alle skoler / oppvekstsentre etablerer egen kulturkontakt
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS