Folkehelse

Under temaet Folkehelse finner du beskrivelser av Leirfjord kommunes folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet er forankret i Lov om folkehelsearbeid, og formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale helseforskjeller.

Folkehelsekoordinator i Leirfjord er Hege Ansnes Igeland. Stillingen er organisert i administrasjonssjefens stab og har kontorsted på kommunehuset. Folkehelsekoordinator kan nås på telefon 75 07 42 43, eller mail: hege.igeland@leirfjord.kommune.no

 

Folkehelsearbeid er: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

Leirfjord kommune har inngått Samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune (2014-2016). Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av planer, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet. Prioriterte resultatområder for Leirfjord kommune (jmf. Samarbeidsavtalen 2014-2016):

  • Flerkulturell tilrettelegging i alle tiltak for å fremme gode levevaner og levekår.
  • Helsefremmende barnehager og skoler.
  • Kunnskapsgrunnlaget.
  • Etablere bostedsnære fysiske- og sosiale aktivitetstiltak (F.eks. stier, turveier, sosiale møteplasser, gapahuker).
  • Fremme aktiv transport til og fra arbeid, skole og andre daglige gjøremål.

 

Aktuelle lenker:

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS