Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har ansvaret for etablering, bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i kommunen, og skal arbeide med veiledning og integrering av de bosatte flyktningene.

Flyktningetjenesten jobber etter lovverk og føringer fra UDI og IMDI, og hjelper til med å koordinere bruken av kommunens egne tjenesteområder og eksterne tjenesteområder og tilbud. som for eksempel politi, helsestasjon, lege, tannhelse, voksenopplæring, Utlendingsenheten, sykehus, skoler, barnehage, SFO, bank, Helgelandskraft m. fl.

Kontaktinformasjon:

Anne Britt Breivik            virksomhetsleder             41207109
Marina Khomkhojeva      konsulent                         99596213
Vegard Dypaune             konsulent                         97765269
Rolf Harry Iversen           konsulent                        48350800
Marit Kvalø                     konsulent                         90239782 

Felles nummer flyktningetjeneste    97431660

Voksenopplæring

Voksenopplæringen har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og norskopplæring for voksne flyktninger og innvandrere.

Kontakt informasjon:

Virksomhetsleder : Anne Britt Breivik   41207109

Voksenopplæringen:                             94799536