Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger.

Kontaktinformasjon:

Anne Britt Breivik        fagleder       41207109
Marina Khomkhojeva  konsulent     99596213
Vegard Dypaune         konsulent 
Rolf Harry Iversen       konsulent     48350800
Felles nummer flyktningetjeneste    97431660

Voksenopplæring

Voksenopplæringen har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og norskopplæring for voksne flyktninger og innvandrere.

Kontakt informasjon:

Fagleder : Anne Britt Breivik   41207109

Voksenopplæringen:               94799536