Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger.

Kontaktinformasjon:

Anne Britt Breivik         fagleder           41207109

Heidi Bonsaksen          konsulent         97431660

Brith Karin Lund           konsulent         97431660

Marina Khomkhojeva   konsulent         99596213

Voksenopplæring

Voksenopplæringen har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og norskopplæring for voksne flyktninger og innvandrere.

Kontakt informasjon:

Fagleder : Anne Britt Breivik   41207109

Voksenopplæringen:               94799536