Byggesak

Byggesaksavdelingen behandler byggesøknader, søknader om riving, søknader om bruksendring, eiendomsseksjonering og ulike dispensasjonssøknader.

I tillegg håndterer avdelingen forurensningssaker som ulovlig utslipp og forsøpling.

Noen gode råd:

  • Ta gjerne kontakt med oss før du begynner søknadsprosessen. Da kan vi gi deg veileding og gode råd.
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen.
  • Forsikre deg om at søknaden inneholder all nødvendig informasjon, slik at vi kan behandle den raskest mulig. 

Skjema og blanketter finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no

Kontaktinformasjon:

Kjell Hedgard Hugaas
Tlf 75074207
E-post:  Postmottak
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS