Vi behandler saker i tilknytning til konsesjonslov og jordlov, og søknader om bl.a. produksjonstilskudd, SMIL-tilskudd, tilskudd til avløser ved sykdom mv.

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Arne Johan Grimstad Blyseth

Tlf. 75074209

E-post:  Arne Johan Grimstad Blyseth