Oppgaver er forvaltning av hjorteviltstammer i kommunen og lokale skuddpremieordninger.

Spørsmål angående viltnemndsaker og viltpåkjørsler kan rettes til kontoret.

Kontaktinformasjon:

Fagleder Leif-Ove Ottermo Olsen

Tlf. 75074212