Møte 05.06.2024

Innkalling

Fremlegg sak 13.2024

Protokoll møte 05.06.2024

Vedlegg 1 til sak 13.2024

Møte 30.04.2024

Innkalling

Fremlegg sak 7/2024 

Vedlegg 1 til sak 7/2024

Vedlegg 2 til sak 7/2024

Vedlegg 3 til sak 7/2024

Fremlegg sak 8/2024

Vedlegg 1 til sak 8/2024

Fremlegg sak 9/2024

Vedlegg 1 til sak 9/2024

Fremlegg sak 10/2024

Vedlegg til sak 10/2024

Protokoll

 

Møte 20.02.2024

Innkalling

Fremlegg sak 1/2024

Vedlegg 1 til sak 1/2024

Fremlegg sak 2/2024

Vedlegg 1 til sak 2/2024

Fremlegg sak 3/2024

Vedlegg 1 til sak 3/2024

Fremlegg sak 4/2024

Vedlegg 1 til sak 4/2024

Vedlegg 2 til sak 4/2024

Vedlegg 3 til sak 4/2024

Vedlegg 4 til sak 4/2024

Vedlegg 5 til sak 4/2024

Protokoll

 

Møte 06.12.2023

Innkalling

Fremlegg sak 16/2023

Vedlegg 1 til sak 16/2023

Fremlegg sak 17/2023

Fremlegg sak 18/2023

Vedlegg 1 til sak 18/2023

Vedlegg 2 til sak 18/2023

Fremlegg sak 19/2023

Vedlegg 1 til sak 19/2023

Fremlegg sak 20/2023

Vedlegg 1 til sak 20/2023

Fremlegg sak 21/2023

Protokoll

 

 

 

Møte 28.09.2023

Innkalling

Fremlegg sak 11/2023

Vedlegg 1 til sak 11/2023

Vedlegg 2 til sak 11/2023

Fremlegg sak 12/2023

Fremlegg sak 13/2023

Vedlegg 1 til sak 13/2023

Vedlegg 2 til sak 13/2023

Protokoll

 

 

Møte 30.06.2023

Innkalling

Fremlegg sak 8/2023

Vedlegg 1 til sak 08/2023

Vedlegg 2 til sak 08/2023

Vedlegg 3 til sak 08/2023

Vedlegg 4 til sak 08/2023

Protokoll

 

Møte 09.05.2023

Innkalling

Fremlegg sak 5/2023

Vedlegg 1 til sak 5/2023

Vedlegg 2 til sak 5/2023

Vedlegg 3 til sak 5/2023

Vedlegg 4 til sak 5/2023

Protokoll

 

Møte 21. februar 2023

Innkalling

Fremlegg sak 1/2023

Vedlegg til sak 1/2023

Fremlegg sak 2/2023

Protokoll

 

Møte 22.11.2022

Innkalling

Fremlegg sak 16/2022

Vedlegg 1 sak 16/2022

Fremlegg sak 17/2022

Vedlegg 1 sak 17/2022

Fremlegg sak 18/2022

Fremlegg sak 19/2022

Vedlegg 1 sak 19/2022

Vedlegg 2 sak 19/2022

Vedlegg 3 sak 19/2022

Vedlegg 4 sak 19/2022

Møteprotokoll 22.11.22

 

Møte 13.09.2022

Innkalling

Fremlegg sak 11/2022

Fremlegg sak 12/2022

Fremlegg sak 13/2022

Protokoll

 

Møte 03.05.2022

Innkalling

Fremlegg sak 06/22

Vedlegg 1 til sak 06/22

Fremlegg sak 07/22

Vedlegg 1 til sak 07/22

Vedlegg 2 til sak 07/22

Vedlegg 3 til sak 07/22

Fremlegg sak 08/22

Vedlegg 1 til sak 08/22

Vedlegg 2 til sak 08/22

Vedlegg 3 til sak 08/22

Protokoll

 

Møte 22.02.2022

Innkalling

Fremlegg sak 01/22

Vedlegg 1 til sak 01/22

Fremlegg sak 02/22

Vedlegg 1 til sak 02/22

Fremlegg sak 03/22

Vedlegg 1 til sak 03/22

Vedlegg 2 til sak 03/22

Vedlegg 3 til sak 03/22

Møteprotokoll

 

Møte 30.11.2021

Innkalling

Framlegg sak 17 - Gjennomgang revisjonsstrategi

Fremlegg sak 18 - Møteplan for 2022

Fremlegg sak 19 - Konseptvalg sykehjem (orientering fra administrasjonen)

Vedlegg 1 til sak 19

Vedlegg 2 til sak 19

Protokoll

 

Møte 05.10.2021

Innkalling

Framlegg sak 12 - Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon - økonomistyring

Vedlegg 1 sak 12

Vedlegg 2 sak 12

Vedlegg 3 sak 12

Framlegg sak 13 - Kommunens internkontroll - orientering

Framlegg sak 14 - Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Møteprotokoll

Møte 04.05.2021

Innkalling møte 04.05.2021.pdf

SAK 06 - PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT.pdf

Vedlegg sak 6.pdf

SAK 07 - PROSJEKTPLAN FR & EK-PROSJEKT.pdf

Vedlegg sak 7.pdf

SAK 08 - UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020.pdf

Vedlegg 1 sak 8.pdf

Vedlegg 2 sak 8.pdf

Vedlegg 3 sak 8.pdf

SAK 09 - UTTALELSE FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL.pdf

Vedlegg sak 9.pdf

Møteprotokoll 04.05.2021