Arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget 2019-2023

Hege Olsen - nestleder
Sten Rino Bonsaksen
Robert Kolvik
Pål Andreas Einmo
 

Arbeidstakerrepresentanter i administrasjonsutvalget 2019-2021

Elsa Solvang (Fagforbundet)
Anne Britt Breivik (Utdanningsforbundet)