Medlemmer i råd for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2023-2027

Faste medlemmer
Susanne Johansen (nestleder)
Morten Leirvik
Torill Pauline Walla
Inga Mari Nordahl-Salamonsen (leder)
Roald Johan Jensen
 
Varamedlemmer:
  1. Julie Edvardsen
2. Terje Bjørsvik
3. Liv Irene Enga
4. Laila Skar
5. Einar Einmo