Medlemmer av Leirfjord ungdomsråd for perioden 2019-2021

Faste representanter:

Bisma Aleem, leder

Dina Tømmervik, nestleder

Mathias Fagerdal

Emil Fagervik

Celina Aandalen

 

Vararepresentanter:

Sander Olsen

Celina Breivik

Tobias Dalen

Nora Edvardsen

Markus Dagsvik