Arbeidsmiljøutvalget for 2020-2021

Faste representanter fra arbeidsgiver:

Jan Ove Styve

Kjersti Toft

Kjell Olav Lund

Vararepresentanter fra arbeidsgiver:

1. Truls Gripheim

2. Arild Solberg

3. Beate Tømmervik

Faste representanter og vararepresentanter fra arbeidstakerne:

Elsa Solvang - vara Marita Adolfsen

Anne Britt Breivik - vara Edit Vanja Sørensen

Ann Christina Johansen (HVO) - vara Anita Anglevik

 
I tillegg møter Runa Johnsen fra bedriftshelsetjenesten i Stamina Helse.

Leder for utvalget er Ann Christina Johansen og nestleder er Elsa Solvang.