Arbeidsmiljøutvalget for 2022-2023

Faste representanter fra arbeidsgiver:

Jan Ove Styve

Kjersti Toft, leder

Kjell Olav Lund, nestleder

Vararepresentanter fra arbeidsgiver:

1. Birgit E. Johansen

2. Arild Solberg

3. Beate Tømmervik

Faste representanter og vararepresentanter fra arbeidstakerne:

Elsa Solvang - vara Marita Adolfsen

Anne Britt Breivik - vara Edit Vanja Sørensen

Marthe Vollan (HVO) - vara Therese Sigmundsdatter

 
I tillegg møter Anne Karin Fagervik fra bedriftshelsetjenesten.