Medlemmer av Leirfjord eldreråd for perioden 2019 - 2023

Faste medlemmer:

Robert Kolvik, leder

Anne Lise Kristiansen, nestleder

Anton Antonsen

Tore Jørgensen

Bodil Olsen

Varamedlemmer:

John Nergård

Gudfinn Solvang

Arne Ingar Åsli

Roy-Åge Edvardsen