Leirfjord kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Faste representanter:

Unni Mikalsen - leder

Liv Eli Dahlberg - nestleder

Alf Harald Sælevik

Einar Johnsen Meisfjord

Laila Mikalsen Skar

MØTER I KONTROLLUTVALGET 

MØTEPLAN 2023:

21. februar 2023

9. mai 2023

12. september 2023

21. november 2023