Medlemmer i plan- og næringsutvalget 2019-2023

AP, FRP, SV og RØDT

Kay Rune Nersund - leder

Inga Mari Nordahl-Salamonsen

Roy-Åge Edvardsen - nestleder

Ketil Dalen

Anette Bøen Hagen

 

SP

Magnar Johnsen

Linda Paulsen