Sakkyndig nemnd (e-skatt) for perioden 2023 - 2027

Faste medlemmer Varamedlemmer i rekkefølge
Jan Ove Bråten, leder
  1. Maynard Larsen
Sigrun Bårdgård 2. May-Britt Kringen
Ole Lorentzen                                                          3. Jorunn Vrålstad