Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019-2023

Faste medlemmer:

Roald Johan Jensen

Laila Govasli

Jostein Sletvold

Inga Mari Nordahl-Salamonsen - leder

Bjørn Furre

 

Varamedlemmer:

Marianne Botn

Maria Hagen Olsen