Hjemmebasert omsorg har sitt kontor ved Leirfjord Sykehjem.

Hjemmebasert omsorg består av miljøtjenesten, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste. Hjemmesykepleien har dønkontinuerlig tilbud, mens hjemmehjelp til praktisk bistand ytes alle hverdager mellom kl 08.00 og 14.30. Hjemmebasert omsorg administrer også andre tjenestetilbud som trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, omsorgslønn, personlig assistent og kommunal bolig.
Leder for hjemmebasert omsorg er Tove L. Nyland. Telefon 47617362
 
Kontortid sekretær Pleie og omsorgtjenesten:
Mandag, onsdag og fredag (oddetallsuker), tirsdag og torsdag (partallsuker) kl: 08.00 – 15.30. Telefon 75074054.
 
Kontaktinformasjon hjemmebasert omsorg:
Telefon: 75074054
Vakttelefon: 95780088