Sykehjemmet har 29 plasser fordelt på 3 avdelinger. En åpen avdeling og 2 aldersdement-avdelinger.
Leirfjord sykehjem kan tilby korttids- og langtidsplasser, samt dagopphold.
Sykehjemmet har eget kjøkken.
Leder ved Leirfjord sykehjem er Birgit Johansen, telefon 97633450.
 
Kontortid sekretær Pleie og omsorgtjenesten:
Mandag, onsdag og fredag (oddetallsuker), tirsdag og torsdag (partallsuker) kl: 08.00 – 15.30.
 
Kontaktinformasjon:
Sentralbord 75074054
Ettermiddag/kveld/helg 750 74058
 
 
Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester finner du her.