Helsestasjon for eldre er lokalisert i hjemmesykepleien sine lokaler i Sankarveien 3. 

Telefon nummeret er 906 84 697.

Helsestasjon for eldre virker i 50% stilling og har åpent torsdager og fredager fast på dagtid.

Ansatt er geriatrisk sykepleier Matilde E. Sjøset. 

Tjenesten er et lavterskeltilbud til eldre over 67 år. Helsestasjon for eldre arbeider helsefremmende og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, enkle helseundersøkelser og samhandling med øvrige helsetjenester i kommunen. Tjenesten tilbyr også samtaler med pårørende. 

Eldre fra 80 år som ikke har, eller har begrensede tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten får tilbud om forebyggende hjemmebesøk fra helsestasjon for eldre. Her blir det anledning til å samtale om tema som er viktig for den enkelte, fysisk og psykisk helse, bolig, fallforebygging og velferdsteknologi.

Helsestasjon for eldre samarbeider med kommunal fysioterapeut og hjelpemiddelkontakt om vurdering av hjelpemidler og treningstilbudet «Sterk og stødig».