Leirfjord sentralkjøkken ligger i Leirfjord sykehjem. Kjøkkenet leverer mat til Leirfjord sykehjem og middag til hjemmeboende.

Kjøkkensjef er Mette Dypaune. Telefon 750 74060.

Åpningstid 07.00 - 14.30 alle dager.

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester