Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.
I Leirfjord kommune gjelder kortet på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, f.eks. svømmehallen.
Kommunen stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen skal akspetere ordningen som ledsagerbevis.

Du må selv ofte undersøke om ledsagerbeviset aksepteres.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___
Skjema

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Hjemmebasert omsorg
8890 Leirfjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Merknader

Varierende rabatter

Hva som er gjeldenede pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskpet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Hjemmebasert omsorg
Telefon:75074000
Besøksadresse:8890 LEIRFJORD
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-11 09:39