Medlemmer i Leirfjord formannskap 2019-2023

AP, FRP, SV og RØDT

Ivan Haugland - ordfører

Sten Rino Bonsaksen - varaordfører

Maria Hagen Olsen

Hege Olsen

Sigvald Meisfjord

SP

Robert Kolvik

Pål Andreas Einmo