Medlemmer i Leirfjord kommunestyre 2019-2023

AP, FRP, SV og RØDT

Ivan Haugland - ordfører

Sten Rino Bonsaksen - varaordfører

Ronny Amundsen

Roy-Åge Edvardsen

Inga Mari Nordahl-Salamonsen

Maria Hagen Olsen

Einar Johnsen Meisfjord

Jørn Helge Govasli

Kay Rune Nersund

Hege Olsen

Sigvald Meisfjord

Anette Bøen Hagen

 

SP

Pål Andreas Einmo

Robert Kolvik

Berit Fossland

Linda Paulsen

Ole Morten Lunde

Magnar Johnsen

Erling Rune Tømmervik