Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Ut ifra din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

  • råd om økonomi
  • forskjellige tjenester du kan søke om
  • hjelp til å søke støtte eller lån
  • leie av kommunal bolig
  • hjelp i en kjøps- eller leieprosess
  • hjelp til mestring i en bosituasjon.

Målgruppe

Personer som ikke klarer å skaffe eller beholde en permanent bolig.

Kriterier/vilkår

For å motta denne tjenesten må du ha lovlig opphold i Norge og kommunen må vurdere at du er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Boligstiftelsen

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Søknaden sendes til

Hjemmebasert omsorg
Leland
8890 Leirfjord

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller mener at kommunen ikke har fulgt reglene for saksbehandling, kan du klage. Klagen sendes til Statsforvalteren i ditt fylke. Kommunen kan hjelpe deg med klagen.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Hjemmebasert omsorg
Telefon:75074000
Besøksadresse:8890 LEIRFJORD
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-09-22 13:30