ØNSKER DU Å LEIE JORDBRUKSAREAL?

HAR DU JORDBRUKSAREAL Å LEIE UT?

Landbrukskontoret i Leirfjord lanserer nå sin leie/utleiebank for jordbruksareal. Ta kontakt med landbrukskontoret for å registrere din henvendelse!

Leirfjord kommune

Landbrukskontoret

Rådhuset
8890 Leirfjord

eller e-post: leif-ove.olsen@leirfjord.kommune.no

HUSK: OPPGI HVA SLAGS AREAL DET ER SNAKK OM, OM DU ØNSKER Å LEIE ELLER LEIE UT, SAMT KONTAKTINFORMASJON