Drop-in alle torsdager i februar fra kl 09:30 – 14:00 på helsesenteret.

Gjelder alle som ikke har fått dose 1 eller 2, og de over 18 år som ønsker dose 3. OBS: Må være gått minst 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3. Se hjemmesiden for mer informasjon.

Koronavaksine 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
De fleste bivirkninger er milde/moderate
Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

 

Mer informasjon om koronavaksine 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI