Informasjon til foreldre eller andre med foreldreansvar

Informasjon om mulig test av ditt/deres barn eller ungdom for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage

Du/dere får denne informasjonen fordi fra 16. august 2021 kan alle barn og unge under 18 år få unntak fra smittekarantene dersom de gjennomfører et testregime . Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.

Unntaket gjelder kun de barna eller ungdommene som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene. Det vil være smittesporingsteamet i kommunen som vil gjøre en konkret vurdering av hvilken kategori ditt barn eller ungdom tilhører.

Testregimet skal følge nærmere retningslinjer som er laget av kommunen. Helsedirektoratet og FHI har utgitt en veileder om hvordan disse retningslinjene kan være.

Testing for covid-19 er helsehjelp med mindre de testene kommunen bruker er selvtester hvor barnet eller ungdommen tester seg selv eller med hjelp fra en voksen hjemme. For at barnet ditt kan motta helsehjelp, skal foresatte samtykke på vegne av barn og unge under 16 år. Det er nok at en forelder samtykker til at det kan komme til å tas en covid-19 test. Der det tas en selvtest skal også foresatte ha informasjon om at en slik test kan bli tatt, og har rett til å si nei til at barnet eller ungdommen testes.

Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/ungdommen deres ikke skal inngå i et testregime, er vil barnet/ungdommen omfattes av de vanlige reglene om plikt til smittekarantene.

Dere kan lese mer om ordningen med unntak fra plikten til smittekarantene for barn og unge her: Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge - FHI.

Kommunens retningslinjer for testregime finner dere her: Testkriterier for Koronavirus (Covid-19) - Leirfjord kommune

Samtykke mulig test av ditt/deres barn for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage:

Jeg/vi samtykker til at                                                       tester seg for Covid-19 som et ledd i et testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom han/hun er vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen.

Jeg/vi samtykker ikke til at                                                  tester seg for Covid-19 som et ledd i et testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom han/hun er vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen.

 

 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Det er fortsatt ikke nok til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt prioritering, angitt som prioriteringsgruppe 1 til 9.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
De fleste bivirkninger er milde/moderate
Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

 

Mer informasjon om koronavaksine 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp