Vaksinene vil komme til Leirfjord i løpet av januar 2021 og kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Det vil være begrenset med vaksinedoser i starten, så det vil kunne ta tid før vi kan gi alle i målgruppene tilbud om vaksine. Du blir kontaktet av kommunen angående koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
Eldre over 85 år 
Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

  • Smerter på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
  • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
  • De fleste bivirkninger er milde/moderate
  • Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
  • Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske: 

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen og eldre
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Vaksinasjonskort

Et vaksinasjonskort er en oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg. Du kan logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt. Koronavaksinasjon vil også bli synlig på kortet. Du kan også få hjelp til å skrive ut vaksinasjonskort. Gi beskjed om det når du vaksineres.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp