Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 8. juli 2021:

Det er satt til sammen 1535 doser covid-19-vaksine pr 8. juli 2021.

I uke 26 ble det satt 96 doser Comirnaty. De fleste dosene ble satt på personer i risikogruppene, men nå har det, som ventet, kommet anbefaling om å vaksinere personell i skoler og barnehager. 10% av dosene forbeholdes denne gruppen.

I uke 27 ble det satt 66 doser Comirnaty.

Det er laget prognoser for vaksineleveranser tom uke 33.

Uke 28: 10 glass (60 doser)

Uke 29: 18 glass (108 doser)

Estimatene for disse ukene anses som ganske sikre.

Fra uke 30 og videre er estimatene mer usikre. 

Vi er ferdig med personer i prioriteringsgruppene 1-11 og er godt i gang med å vaksinere personer født først på 1970-tallet. I uke 30 innkalles personer født i 1973.

Leirfjord kommune har også ansvar for å tilby 1. dose covid-19-vaksine til studenter folkeregistrert i kommunen.

Studenter som ønsker covid-19-vaksine bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord som tilhører noen av prioriteringsgruppene, og ønsker covid-19-vaksine, men som IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Det er fortsatt ikke nok til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt prioritering, angitt som prioriteringsgruppe 1 til 9.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
De fleste bivirkninger er milde/moderate
Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske: 

god hånd- og hostehygiene
å holde 2 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Vaksinasjonskort

Et vaksinasjonskort er en oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg. Du kan logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt. Koronavaksinasjon vil også bli synlig på kortet. Du kan også få hjelp til å skrive ut vaksinasjonskort. Gi beskjed om det når du vaksineres.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp