Oppdatering og informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord per 7. mai 2021:

Vi har nå vaksinert alle som skal ha vaksine i prioriteringsgruppe 1-3 og er snart ferdig med personer i prioriteringsgruppe 4. Vi har startet på 1955-kullet og begynner i neste uke på personer født i 1956.De som har fått Astra-Zeneca-vaksinen skal ha tilbud om mRNA-vaksine som 2. dose. I Leirfjord er det 59 personer som fikk AZ-vaksinen som skal ha tilbud om Pfizer-vaksine i uke 22-23.

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord 64 år og eldre som ønsker covid-19-vaksine, men som IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.

 

Oppdatering og informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord pr 13. april 2021:

Det er satt til sammen 509 vaksinedoser til nå, av disse 449 med Pfizer (Comirnaty) og 60 doser med Astra Zeneca før den ble satt på pause torsdag 11. mars. Det er nå konkludert med at Astra Zeneca kan gi alvorlig, men sjelden, bivirkning i form av lave blodplatetall og blodpropp. Astra Zeneca-vaksinen er satt på pause til den 15. april. Da kommer det nærmere informasjon om hva som skjer videre.

Leirfjord fortsetter å vaksinere med Pfizer-vaksinen.

Vi har nå vaksinert de aller fleste i prioriteringsgruppe 1-3 (født 1946 år og eldre). Vi er i gang med personer i prioriteringsgruppe 4, alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. I uke 15 skal vi vaksinere personer født i 1948-49.

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord 75 år og eldre som ønsker covid-19-vaksine, men som til nå IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Det er fortsatt ikke nok til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt prioritering, angitt som prioriteringsgruppe 1 til 9.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de aller fleste er ufarlige og forbigående. Godkjente vaksiner har gjennomgått strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Bivirkninger skal meldes inn av helsepersonell og pasientene selv.  De vanligste bivirkningene er:

Smerter på injeksjonsstedet
Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber
Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 
De fleste bivirkninger er milde/moderate
Bivirkningene oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige
Mildere bivirkninger blant personer ≥ 65 år. 

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Det er ikke mulig å få covid-19 av vaksinene, siden ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?        

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske: 

god hånd- og hostehygiene
å holde 2 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Vaksinasjonskort

Et vaksinasjonskort er en oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg. Du kan logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt. Koronavaksinasjon vil også bli synlig på kortet. Du kan også få hjelp til å skrive ut vaksinasjonskort. Gi beskjed om det når du vaksineres.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp