Leirfjord Helsestasjon er lokalisert til helsesentret. Telefonnummeret er 48 15 29 77.

Vi har åpent hverdager fra kl. 08:30 til kl. 15:00/16:00.

Helsestasjonen holder stengt i uke 30 (25.- 31. juli) og uke 31 (1. - 7. august).

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og unge fra 0-20 år, samt deres foresatte. Tilbudet innbefatter helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Tjenesten har en sentral rolle i folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer blant annet flere typer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og henvisning ved behov.

Under koronapandemien må du ha egen avtale for å komme inn på helsestasjonen.

Ledende helsesøster er Hildegunn H. Jørgensen.

Helsestasjon 0-5 år.

Hvem omfatter tjenesten?

 • Foreldre som venter barn, har spedbarn og eller småbarn opp til skolealder
 • Barn med kroniske sykdommer eller funksjonshemming har helsestasjonen et spesielt ansvar for, særlig når det gjelder samordning og tilretteleggende tiltak.

Arbeidsoppgaver.

 • Hjemmebesøk til nyfødte.
 • Igangsetting av barselgrupper.
 • Rådgivning og veiledning.
 • Helseopplysning.
 • Vaksinasjon.
 • Helseundersøkelser.

Skolehelsetjenesten.

Hvem omfatter tjenesten?

Alle barn mellom 5- 16 år.

Helsesøster har fast kontortid på hver skole. Foresatte, barn og lærere kan ta kontakt ved behov.

Med helsesøster kan de for eksempel snakke om:

 • Trivsel.
 • Ernæring.
 • Mobbing.
 • Sorg.
 • Konsentrasjonsvansker og stress.
 • Søvnvansker.
 • Skilsmisse.
 • Kropp.
 • Seksualitet.
 • Rus.
 • Bekymring for familie, venner eller deg selv. 

Førskole konsultasjon.

Alle barn kommer til helsestasjonen på førskolekontroll til helsesøster og lege.

Kontrollen innbefatter:

 • Høyde og vekt måling.
 • Syn- og hørseltest.
 • Samtale om helse og trivsel.
 • Helsekontroll hos lege. 

3.klasse konsultasjon.

Alle 3.klassinger innkalles.

Konsultasjonen innbefatter:

 • Høyde og vekt måling.
 • Syn- og hørselstest.
 • Samtale om trivsel og helse. 

8. klasse konsultasjon.

Alle 8.klassinger innkalles.

Konsultasjonen innbefatter:

 • Høyde og vekst måling.
 • Syn- og hørseltest.
 • Helsesamtale. 

Vaksiner i skolehelsetjenesten.

2.klasse: Difteri og stivkrampe, 6.klasse: MMR, 7.klasse: HPV (jenter) og 10. klasse: Polio.

Reisevaksine.

Helsestasjonen setter reisevaksine etter ordinering fra lege. Reisevaksine må betales av hver enkelt person.

Influensavaksine.

Influensavaksine tilbys til risikopersoner hvert år. Helsestasjonen setter av en dag til vaksinering som kunngjøres i lokalavisen. Influensavaksinen betales av hver enkelt person