Informasjon om Koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

Viktig informasjon fra regjeringen og departementene finner du HER.

Helsedirektoratet har opprettet en informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Telefonnummer til legevaktsentralen: 116 117.

Leirfjord legekontor: 750 74030.

Koronadirektiv: versjon 33 Leirfjord kommune 24. juni 2021

Generelle smittevernsregler:​

 • Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
 • Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
 • Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
 • Unngå hosting på andre.
 • Ikke håndhils.
 • Hold minimum 1 meters avstand til andre.
 • Kontakt bør begrenses til få personer i henhold til nasjonale retningslinjer.

Alt helsepersonell som jobber med pasientbehandling må følge nasjonale retningslinjer for reiser (både innenlands og utenlands) – både tjenestereiser og privatreiser. 

Kriseledelsen oppfordrer kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. Unødvendige reiser bør unngås.  

Helsesenteret har ikke lengre adgangskontroll. Har du symptomer på luftveisinfeksjon må du bruke munnbind. Dersom du ikke har munnbind kan dette kjøpes i resepsjonen for 10 kr. 

Smittevernreglene på Helsesenteret er som tidligere:
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre enn de du bor sammen med.
 • Ha god hånd- og hostehygiene- desinfiser hendene ved ankomst og når du forlater helsesenteret.
 • Ta kontakt på telefon eller via besøkslegen for å avtale eller avbestille time.

Dørene på kommunehuset er åpne (mellom kl. 10.00 og 14.00), men det vil fortsatt være besøkslogg og kontrollspørsmål for å avdekke smitterisiko. Besøkende må vente i servicetorget og vil bli hentet av den de har avtale med.

NAV Leirfjord har adgangskontroll. De som skal inn på kontoret vil bli stilt kontrollspørsmål for å avdekke smitterisiko. 

Svømmebassenget er åpnet for svømmeundervisning og vil foreløpig ikke være åpent for andre.

Flerbrukshallen er åpen for trening for barn og unge under 20 år. Trening skal foregå i tråd med gjeldende veileder. 

Smittevernveileder for Leirfjordhallen 

Skytebanen på LBU er åpen. Begrensning på 5 personer samtidig.

Treningsrommet er åpent for publikum med begrensning på 5 personer som tidligere. Bestilling av treningstid gjennom bookingsystemet som før. Smittevernregler for treningsrommet finner du HER. Fysioterapitjenesten benytter treningsrommet til behandling av pasienter. 

Kantina på LBU er stengt. Kantina benyttes til undervisning.

Kommunale utleielokaler er stengt for eksterne brukere.

Oasen dagsenter holder foreløpig stengt. Åpning vurderes fortløpende.

Omsorgssenter og eldresenter har besøkslogg. Alle besøkende bør registrere seg. Alle som planlegger besøk i omsorgsbolig, og kommer fra områder med høy smitte, bes om å teste seg før de kommer. De oppfordres på det sterkeste til å vurdere om de kan utsette besøket.

Leirfjord sykehjem er nå åpnet for besøk igjen med besøkskontroll. Besøk skal foregå etter disse retningslinjene. 
For kontakt med pasienter ring 75074058 avdeling D/E / 75074065 avdeling F/ 75074057 avdeling G.
 
 

Regler for arrangement - offentlige og private se Covid 19- forskriften.  For øvrige bestemmelser og anbefalinger se regjeringen.no.

FØLG MED I MEDIA!

Kommunens kriseledelse