I Leirfjord kommune er det ansatt tre fysioterapeuter, en i kommunal stilling og to med driftstilskudd.

Fysioterapitjenesten er lokalisert i Leirfjord Helsesenter.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Fysioterapeut gir faglig vurdering av din helsetilstand, behandling, opptrening og veiledning. Dersom det er behov kan det gis hjemmebehandling. Ønsker du fysikalsk behandling, kan du fylle ut ett skjema for å få en vurdering av fysioterapeut. Skjema om behov for fysioterapi

Egenandel: Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.

Kontaktperson:

Kommunefysioterapeut Sigbjørn Olsen Telefon 75074053

Martin Abelsen Telefon 75074043

Henning Spets Telefon 75074027

I tillegg har vi avtale med en psykomotorisk fysioterapeut som er i Leirfjord en gang i uka. Hun heter Cathrine Egeness, og kan kontaktes på mail cathrine.egeness@gmail.com.

Dersom du ønsker fysikalsk behandling, kan du fylle ut skjema for å få en vurdering av fysioterapeut.

Skjema leveres i ekspedisjon på legekontoret, eller sendes til:

Fysioterapitjenesten, Leirfjord helsesenter, Postboks 113, 8890 Leirfjord.