Næringsarbeidet i Leirfjord kommune ivaretas av kommunedirektøren.
Fremste målsetting er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen. Vi gir råd og veiledning til etablerere og bedrifter, og bistår i arbeidet med kontakt opp mot andre offentlige instanser.