Leland barnehage har 7 avdelinger og er godkjent for 126 plasser. Barnehagen har tilbud for barn 0 - 6 år.

Barnehagen ligger sentralt plassert på Leland.

 

Åpningstid klokken 07.00 – 16.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022: 3. september, 7. og 8. oktober 2021, og 4. februar og 3. juni 2022.

Da er barnehagen stengt.

Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.

 

I vår pedagogiske utviklingsplan har vi hovedfokus på

MESTRING OG MORO - LEK - VENNSKAP - SPRÅK

Årsplan del 2 Pedagogisk utviklingsplan 2020 2021 Leland barnehage.pdf

 

Virksomhetsleder: Beate Tømmervik
Besøksadresse: Tømmervikveien 19
Postadresse: Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74165