Leland barnehage har 7 avdelinger og er godkjent for 126 plasser. Barnehagen har tilbud for barn 0 - 6 år.

Barnehagen ligger sentralt plassert på Leland.

 

Åpningstid klokken 07.00 – 16.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021:

13. august, 5. og 6. oktober 2020, og 29. januar og 4. juni 2021.

Da er barnehagen stengt.

Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.

 

I vår pedagogiske utviklingsplan har vi hovedfokus på

MESTRING OG MORO - LEK - VENNSKAP - SPRÅK

Årsplan del 2 2018 - 2019.pdf

 

Virksomhetsleder: Beate Tømmervik
Besøksadresse: Tømmervikveien 19
Postadresse: Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74165