Planlegging / kompetansedager i Leines barnehage - barnehageåret 2022 - 2023

  • Fredag 9. september 2022
  • Torsdag 13. og fredag 14. oktober 2022
  • Fredag 27. januar 2023
  • Fredag 9. juni 2023

Disse dagene er barnehagen stengt.

 Årsplan
 
Virksomhetsleder Airin Levang
Telefon 750 74170