Leines barnehage er godkjent for 54 plasser og ligger på Leines.
Barnehagen har tilbud for barn i alderen 0 - 6 år.
 
 
Virksomhetsleder Airin Levang
Telefon 750 74170